Gå til sideindhold

Ungedemokrati

Jammerbugt Ungdomsskoles strategi for kommunens ungedemokratiindsats 2023-2024

 

UngePanelet - UP!

 

Jammerbugt Ungeråd valgte i 2023 af skifte navn til UngePanelet – UP! I samme forbindelse er der lavet nyt logo.

Ungdomsskolens web-/multimediedesigner og koordinator for UngePanelet har talt om at få lavet et beach flag, eller en pull up, som kan tages med ud på skolerne.

Planen er at hverve nye medlemmer på skolerne. Da vi var på koordinatortræf for ungerådene i Danmark, var temaet: rekruttering og fastholdelse af medlemmerne. Det er et generelt dilemma. Demokratiarbejde blandt unge er ofte anset som noget lidt nørdet og usejt. Derfor handler det for ungdomsskolens demokratiansvarlige koordinator om at skabe synlighed og med et nyt og lidt mere dynamisk navn skabe mere interesse.

Vi noterede os i særdeleshed en succesfuld måde at få de unges opmærksomhed på - PIZZA! Flere andre koordinatorer havde købt en stak pizzaer og placerede sig centralt på skolerne inkl. flag og logo samt nogle repræsentanter fra deres ungeråd. Dette vil vi praktisere i løbet af eftersommeren sammen med UngePanelet og forhåbentlig en eller to af vores ungdomspolitikere.

 

UngePanelets formål er at gøre det fedt at være ung i Jammerbugt Kommune og er for alle unge i Jammerbugt i alderen 15-25. Der kan dog gives dispensation og man kan, hvis man har særlig interesse i demokratiarbejdet indtræde i UngePanelet før man fylder 15 år.

 

UngePanelet samarbejder på tværs af elevråd, klubråd og byråd ligesom kommunens klimakoordinator har en fast plads i UngePanelet. De unge lærer om demokratiske processer samt kvalificerer de beslutninger, som politikerne træffer i kommunen.

UngePanelet arbejder både kulturelt og politisk, og skal høres på lige fod med kommunens andre råd og repræsentanter i UP har automatisk plads i ungdomsskolens bestyrelse.

Der afholdes som minimum et møde pr. måned. Der kan dog indlægges flere møder undervejs, hvis der er behov for dette.

Arbejdet i UngePanelet giver medlemmerne mulighed for at skrive sit arbejde på sit CV samt få en udtalelse fra ungdomsskolen.

 

UngePanelet har ingen ledelse og fungerer derfor ud fra principperne om en flad struktur, men der er tilknyttet en fast koordinator, som er ansat i ungdomsskolen. De unge kobler sig på de politiske eller kulturelle interesseområder og bliver derigennem ansvarshavende.

 

Hvis medlemmerne af UngePanelet kan deltage, er de med til elevrådskurser, fælles elevråd, Demokratiets Dag 15/9 hvert år og UPT.

 

Elevråd

 

Ungjam holder hen over hvert skoleår, elevrådskurser, som bl.a. omfatter viden om, hvordan man kan arbejde som elevråd samt hvilke rettigheder, man har som ung. Underviseren vil samtidig fortælle om de muligheder, der er for at styrke ungedemokratiet i Jammerbugt, herunder:

 

  • Unge På Tinge – UPT
  • UngePanelet – UP!
  • Fælles elevråd

 

UngePanelet er inviteret med til elevrådskurserne, hvor de vil fortælle om arbejdet i UP! og dermed rekruttere nye medlemmer.

 

Fælles elevråd

Der skal afholdes to fælles elevrådsmøder om året, hvor rådene fra skolerne mødes og diskuterer ungetemaer. Der holdes møder i efterår og forår.

Ungdomsskolen vil som koordinator for ungedemokratiområdet holde en løbende kontakt til elevrådskontaktlærerne hele skoleåret og orientere om arrangementer og nye tiltag samt involvere både kontaktlærere samt de unge i rådene.

 

Klubråd

Når de fire klubber er i gang, skal der etableres klubråd i hver klub. Der skal være en tovholder i hver klub – alternativt kan det være en medarbejder, der kommer i samtlige klubber. Der skal holdes møde en gang om måneden. Ungdomsskolen vil som koordinator for ungedemokratiområdet holde en løbende kontakt til de ansvarlige for klubrådene.

 

UPT

Unge På Tinge er de unges direkte talerør til politikerne. Der skal afholdes Unge På Tinge to gange årligt. Møderne afholdes i byrådssalen i Aabybro, hvor de unge sidder til bords med byrådspolitikerne – oftest repræsenteret af ungdomsskolens bestyrelsesformand og næstformand og der drøftes ungdomspolitiske og kulturelle dilemmaer. Mange af de tidligere forslag, de unge har drøftet med politikerne er blevet vendt i byrådet og også bragt i høring.

Tidligere temaer: Integration, sundhed, sociale medier, drømmen om et godt job samt sikkerhed i nattelivet.

Det generelle demokratiske fundament

Kommunens unge bidrager med input til ungdomsskolens aktiviteter i vores katalog. Dette skal alle medarbejdere i ungdomsskolen samt vores samarbejdspartnere sørge for at italesætte overfor de unge. Fx ”Det er faktisk jer, der har gjort sådan, at der er et hold, der hedder: ”Bag med Beate”!

Herudover er der den generelle ungeinddragelse, som er gennemgående i ungdomsskolens DNA.

 

Engagement

Der er et par af kommunens skoler, hvor elevrådskontaktlærerne er særdeles engagerede i de demokratiske processer og involverer os i dem. Derfor er vi bl.a. blevet inviteret til Demokratiets Dag den 15/9 på Aabybro Skole. Her vil vi forhåbentlig rekruttere nye medlemmer til UP!

Ift. engagement fra elevrådskontaktlærerne, kan vi se, det er en fordel, at man som elevrådskontaktlærer er gennemgående over flere perioder/skoleår. Det er i hvert fald en faktor, man som skoleleder bør overveje og motivere til. Det er heller ikke altid, man synes det er verdens fedest tjans at blive elevrådskontaktlærer, men det er i høj grad medvirkende til, at vort samarbejde med elevrådskontaktlærerne går lettere, når man kender hinanden ift. at spille hinanden gode og involvere hinanden. Der er ingen tvivl om, at elevrådene er den største leverandør af unge til UP! og derfor er samarbejdet for vores vedkommende vigtigt. Samtidig styrker ungdomsskolen elevrådene med vores viden og engagement den anden vej og de unge i elevrådene oplever, at der er andre unge, der arbejder for samme sag.

 

Kurser/videndeling

Vi samarbejder med NAU – Netværk Af Ungdomsråd i Danmark, hvor UngePanelet ofte bliver inviteret til workshops og netværk ligesom vi deltager i videndeling med koordinatorerne i Danmark.

Demokratifitness – det handler om at engagere unge til at undervise unge igennem øvelser, der sætter tankerne i gang omkring dagligdags dilemmaer. Ved at de unge oplever, at de kan undervise andre og bruge demokratiske principper, skabes der en viden og motivation.

 

Vi skal deltage i Demokratifitness camp 4.-5. november 2023.

Den 24/11 deltager vi i ungekongres i Brønderslev.

Vi drømmer om at deltage i Kulturmødet på Mors fremadrettet.

 

I løbet af september 2023 indkalder vi til fælles samling af kommunens elevrådskoordinatorer, hvor vi skal planlægge UPT, fælles elevrådsmøder og networke.

 

Ud over dette, bliver dagens tema: hvorfor elevrådskoordinatorerne er vigtige, hvordan man kan motivere de unge og hvordan man undgår at slå et elevråd ihjel.

 Senest opdateret 28.09.2023 10:07 af IDB
Apricore logo